Intersystems Updates

Veilig zorgdata uitwisselen: een praktijkvoorbeeld van LSP+

Welke zorgdata is er beschikbaar over jou, met wie wordt het gedeeld, is de informatie eigenlijk wel compleet?

Het is voor burgers erg belangrijk om regie te hebben over eigen zorgdata en gelukkig is dat nu mogelijk. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), laat toe eigen zorgdata te verzamelen, delen en beheren.

Elke softwareleverancier kan zo’n PGO aanbieden, en patiënten kunnen het gebruiken via een app of website. De patiënt kan zowel eigen gegevens, als gegevens van verschillende zorgverleners toevoegen aan de PGO, om het dossier zo compleet mogelijk te maken. Om dit mogelijk te maken, moeten deze zorgaanbieders wel hun systemen aanpassen zodat ze kunnen communiceren met de PGO’s. Hier komt een MedMij-certificering in beeld die de bruikbaarheid, uniformiteit en veilige data uitwisseling garandeert.

Nederlandse standaard voor veilige uitwisseling

Zorgdata is ontzettend gevoelig en vereist daarom de hoogste mate van beveiliging. Veiligheid en privacy zijn van essentieel belang. Om ervoor te zorgen dat zorgorganisaties en patiënten de data veilig uitwisselen, bestaat het MedMij-afsprakenstelsel.

Om gegevensuitwisseling tot stand te brengen die voldoet aan dit afsprakenstelsel, moeten naast PGO-leveranciers ook zorgaanbieders ervoor zorgen dat informatie over patiënten veilig is. De leverancier van zorginformatiesystemen, de dienstverlener zorgaanbieder (DVZA), moet daarom een MedMij-label dragen. Maar hoe behaal je zo’n label? InterSystems en ITvisors ondersteunen hierin. Zo hielpen zij ook de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), die het Landelijk Schakelpunt beheert, met de MedMij-certificering.

Uitbreiding naar LSP+

Het Landelijk Schakelpunt, ofwel LSP, maakt de uitwisseling van medische gegevens mogelijk tussen behandelaars van patiënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over medicatie van een patiënt of cliënt. Om zorgdata ook uit te kunnen wisselen met patiënten, en dus met PGO’s te werken, was er een uitbreiding nodig van het bestaande LSP. Om dit te realiseren schoten ITvisors en InterSystems te hulp. Samen hebben ze de gehele MedMij-certificering in opdracht van VZVZ, in de rol van DVZA, succesvol afgerond. Dit heeft geresulteerd in het MedMij-label voor LSP+.

Het MedMij LSP-koppelpunt is gemaakt door IT-dienstverlener ITvisors.  Op basis van IRIS for Health, het technologieplatform van InterSystems, heeft ITvisors een omgeving ontwikkeld met een autorisatie- en resource-server en het gekoppelt aan het LSP.  Hoe werkt het koppelpunt nu precies? Vanuit een beveiligde verbinding komt een PGO-aanvraag voor informatie binnen op de autorisatieserver. Aan de hand van een ‘white list’ wordt nagegaan of de PGO goedgekeurd is door MedMij. Daarna wordt met behulp van de DigiD-toets van Logius de identiteit van de aanvrager en authenticiteit van de aanvraag vastgesteld. Vervolgens gaat de aanvraag naar de resource-server die aan de hand van een zorgadressenlijst de betreffende zorgverlener alloceert. Het PGO-bericht wordt omgezet naar een informatieaanvraag via het LSP. Volgens een beproefd proces via een veilige infrastructuur gaan data geautoriseerd van de IT-systemen van de op het LSP aangesloten zorgverlener naar de PGO van de patiënt.

Wil jij weten wat InterSystems en ITvisors voor jouw organisatie kunnen betekenen als het gaat om MedMij-certificering? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website voor meer info over uitwisseling van patiëntengegevens, interoperabiliteit, MedMij, PGO’s en veel meer!

Andere onderwerpen

Evenementen

Downloads

pdf
InterSystems HealthShare

Interoperabiliteit Platform

“Het belangrijkste waarde van HealthShare voor ons is het Unified Care Record en de mogelijkheid om die informatie te integreren in de workflow van de arts. Hierdoor leveren we de juiste informatie op het juiste moment in elke EMD.” – Jim Heiman, Northwell Health, Directeur van klinische informatiesystemen, gezondheidsinformatie-uitwisseling

Download
pdf
HealthShare Connections News Flash

Covid-19-pandemie

In deze uitgave van HealthShare Connections introduceren we drie voorbeelden van onze klanten die HealthShare-technologie op innovatieve en doordachte manieren gebruiken om de zorg te verbeteren.

Download
pdf
Grand Hôpital de Charleroi

Achter de schermen van een unieke EPD

Met de hulp van InterSystems oplossingen heeft het ziekenhuis de hoeveelheid en complexiteit van alle interne ziekenhuiskoppelingen drastisch verminderd. Daarnaast zorgt het efficiënte ontwikkelingsproces, ondersteund door InterSystems voor snelle en kwalitatieve toevoeging van nieuwe functionaliteiten.

Bekijk de opname